Quercus × cerrioides Willk. et Costa

Família: FAGACEAE

Gènere: Quercus

Nom comú català: Roure cerrioide.

Distribució per províncies: Barcelona. Girona. Lleida.

Usos i propietats: Comestible o usos alimentaris. Mobiliari, construcció i eines. Medicinal. Usos simbòlics.

Formes vitals: Caducifoli. Macrofaneròfit.

Hàbitats: Alzinars, carrascars i suredes. Rouredes de fulla petita (Quercus faginea). Rouredes de roure martinec (Quercus humilis). Forma boscos purs o més correntment es troba barrejat amb altres menes de roures (Q. humilis i Q. faginea bàsicament). També es fa als alzinars frescals.

Característiques: Arbre molt similar a Q. humilis, del que es diferencia per les fulles coriàcies, amb lòbuls regulars, triangulars, aguts i mucronats, poc pubescents al revers. De vegades, però, hi ha exemplars molt difícils de identificar, ja que hi ha formes de transició.

Observacions: És un híbrid en que han intervingut Q. humilis, algunes formes de Q. faginea subsp. faginea i potser Q. canariensis.